Keselamatan

Cara Mencipta Kata Laluan yang Kuat dan Selamat

Kata laluan adalah asas asas keselamatan dalam dunia digital kita dan tidak boleh dipandang ringan. Malangnya ramai orang melakukannya, memilih untuk mudah diingati